Loopbaancoaching

     LIMES    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         De weg naar werk >>>                                                                                                                                                                                                                                           De weg naar werk>>>

Outplacement is een boost voor je loopbaan


Je kan als medewerker/manager bij een bedrijf door verschillende oorzaken op een zijspoor raken, bijvoorbeeld door conflicten, reorganisatie of marktontwikkelingen. Een medewerker kan zich ook persoonlijk of vakmatig verder willen ontwikkelen, waardoor hij niet meer zo goed past bij de huidige organisatie.


In dergelijke situaties kan Limes Loopbaancoaching Woerden de medewerker en bedrijf helpen met een outplacementprogramma. In een eerste gesprek kijken wij of er wederzijds vertrouwen en een ‘klik’ is. In ons begeleidingsplan wordt het te doorlopen proces zeer nauwkeurig omschreven.
Ons programma biedt de medewerker goed inzicht in zijn sterke kanten, drijfveren en ambities – zowel persoonlijk als zakelijk. Vervolgens bieden wij ondersteuning bij de presentatie op de arbeidsmarkt en het zoeken naar een passende, nieuwe functie. Uiteraard maken wij daarbij gebruik van ons uitgebreide netwerk.


Het geeft ons veel voldoening als wij zien dat medewerkers die zijn vastgelopen, door onze ondersteuning, nieuw elan krijgen en het afscheid van hun vorige werkgever zelfs gaan zien als een goede wending in hun loopbaan. Daar doen wij het allemaal voor.

Wil je meer informatie over onze outplacementdiensten, neem dan contact met ons op!